Leren doe je samen

Alle SNNC-leden werken samen  aan de kwaliteit van educatie. Onze duurzame samenwerking "Leren doe je samen" verbindt een gedreven groep van educatief ontwikkelaars uit 12 musea. Samen organiseren zij trainingen, bijeenkomsten en intervisiemomenten en hebben zij een sterk gezamenlijk doel: kinderen verwonderen, enthousiast en nieuwsgierig maken naar de rijkdom van de natuur. Leren doe je samen is ontstaan uit een intensief tweejarig project, mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Mondriaanfonds. Op deze pagina vind je de opbrengsten van de projectfase (2016-2018).

In september 2020 is het aanvullende project ‘Aandacht voor de vrijwilliger’ aan het Leren doe je Samen project toegevoegd. Ook hierbij werken we als groep van 12 aangesloten musea samen om met en van elkaar te leren. Doel hierbij is om de educatieve vaardigheden en het werkplezier van de vrijwilligers te verhogen en gezamenlijk een professionaliseringsslag te maken in hoe de musea met vrijwilligers werken. Dit eenjarige project is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Mondriaanfonds. De inventarisatie en het plan van aanpak zijn hier te vinden. Uitkomsten van dit project zullen in de loop van dit jaar op deze pagina verschijnen.

Heb je vragen over onze samenwerking of kunnen we iets voor je betekenen? Neem dan contact op met Yuri Matteman, hoofd educatieve ontwikkeling van Naturalis (yuri.matteman@naturalis.nl) of José de Wit (coordinator@lerendoejesamen.net)

Leren doe je samen - teamfoto

Project in vogelvlucht

Gedurende het hele project kwamen een twintigtal educatoren tweemaandelijks samen, steeds in een ander museum. Tijdens de inventarisatiefase begin 2016 vergaarden we inzicht in de overeenkomsten, verschillen, sterke punten en knelpunten op gebied van educatie. Naar aanleiding van de resultaten schreven we een gezamenlijk plan van aanpak.

In de periode die volgde stond leren van elkaar en leren met elkaar centraal. We organiseerden vier trainingen, schreven een werkvormenwaaier met 45 onderzoekende werkvormen (zie onder) en ontwikkelden een rubric die dient als hulpmiddel voor educatief ontwikkelaars. We hebben nieuwe, onderzoekende lessen ontwikkeld en uitgetest. Benieuwd naar de activiteiten en alles wat we leerden tijdens het project? Bekijk ons boekje ‘ervaringen, do’s and dont’s!’

Onderzoekend leren

Onderzoekend leren

De musea met natuurhistorische collecties zijn bij uitstek plekken om de onderzoekende houding blijvend te stimuleren en om enthousiasme en verwondering over te brengen over de rijkdom van de natuur en de fascinerende inzichten die wetenschappelijk onderzoek op kan leveren. We willen leerlingen en andere doelgroepen nieuwsgierig maken en motiveren om zelf op onderzoek uit te gaan. De didactiek van onderzoekend leren krijgt een steeds belangrijkere plek in het basisonderwijs en is gebaseerd op hoe wetenschappers onderzoek doen. Het is ook een didactiek die heel goed past bij onze musea. We prikkelen de onderzoekende houding en stimuleren daarmee openheid, samenwerken en creativiteit.

Benieuwd naar hoe we dit doen? Tijdens het project Leren doe je samen is een werkvormenwaaier ontwikkeld waarin 45 onderzoekende werkvormen van onze musea zijn opgenomen.

Rubric

Rubric - meetinstrument voor educatief ontwikkelaars

Een goede educatieve activiteit heeft een duidelijk omschreven doel, doelgroep en resultaat (leerdoelen). De leerdoelen sluiten aan op het curriculum. Het betreft een activiteit waarin museale leeromgeving en voorwerpen een rol spelen en leiden tot verwondering. De leerlingen worden intrinsiek gemotiveerd doordat ze plezier beleven aan de activiteit. De werkvormen passen bij ontwikkelingen in het onderwijs als 21e-eeuwse vaardigheden, wetenschapswijsheid en onderzoekend en ontwerpend Leren.

In 2016-2017 ontwikkelden de musea aangesloten bij de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC) een rubric voor hun natuurgerelateerde aanbod voor het primair onderwijs. De rubric is een hulpmiddel voor educatief ontwikkelaars. De rubric is geschikt om een educatieve activiteit te beoordelen op kwaliteit tijdens of na de ontwikkeling. Door 0, 1 of 2 punten toe te kennen voor 15 criteria krijg je inzicht in de kwaliteit van jouw les.

Benieuwd waar onze educatief ontwikkelaars mee werken?

Training

Training

Een goede museumles ontwikkelen en uitvoeren vereist expertise. Gezamenlijk investeren we in de deskundigheid van onze medewerkers. We organiseren jaarlijks trainingen voor zowel educatief ontwikkelaars als educatief begeleiders. Heb je vragen over de trainingen? Neem contact op met Lieke Dekker (coordinator@lerendoejesamen.net).

Wil je weten wat er de afgelopen jaren is georganiseerd? Lees dan de verslagen van de trainingsdagen.