Over de SNNC

De Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties zorgt ervoor dat het erfgoed vanuit een gezamenlijk oogpunt wordt beheerd, onderzocht en gepresenteerd. We hebben een nationaal natuurmuseum (Naturalis), regionale natuurmusea en musea met natuurhistorische afdelingen. Het ene museum doet veel onderzoek, het andere richt zich juist sterk op natuureducatie. Toch hebben alle Nederlandse natuurmusea dezelfde doelen. Om die reden is in december 2010 de SNNC opgericht.

De SNNC is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Bekijk hier alle beschikbare jaarverslagen

Doelen/missie SNNC:

  1. Ondersteuning
    Het ondersteunen van activiteiten en initiatieven op het gebied van verzamelen, beheren, onderzoeken en presenteren van de collecties van de bij de stichting aangesloten Nederlandse natuurhistorische musea en musea met een natuurhistorische afdeling;
  2. Toegankelijkheid & Onderzoek
    De toegankelijkheid van de natuurhistorische collecties in Nederland te optimaliseren; het ondersteunen en faciliteren van faunistisch, floristisch en aardwetenschappelijk onderzoek door of namens genoemde instellingen, in bijzonder het onderzoek dat zich richt op de Nederlandse biodiversiteit en (leef)omgeving;
  3. Promotie
    Deze activiteiten actief onder de aandacht brengen van relevante overheden, subsidiegevers en overige betrokkenen.

De activiteiten van de SNNC worden ondersteund door onder meer het Mondriaanfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds